Sunday, September 06, 2009

Food for Indignation: Angry Whopper

Dahil galit ka sa bulokrasya at sa galit mo, nagutom ka! Heto ang dapat kainin mo.

Angry Whopper ng BK!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...