Tuesday, July 06, 2010

BSAIII Fanpage defends No Wang Wang policy

Here's a status update from the Benigno S. Aquino III Fanpage.
[Adm-03] Ang magandang halimbawa ni P.Noy sa hindi pag gamit ng wang-wang ay hindi kababawan tulad ng sinasabi ng mga iilan. Ito ay simbolo ng pagbabalik disiplina sa ating mga lansangan na kung saan araw-araw nating nakikita ang epekto ng kurapsyon sa bayan. Bagong Pilipinas!


Translation:
The good example shown by P.Noy in not using sirens and blinkers is not shallow -- as viewed by some.  This is a symbol of a return of discipline in our streets where everyday you can see the effects of corruption in our country.
Yeah, the "No Wang-Wang" policy really cuts to the core of our country's problems!  I mean... really.

It reminds me of the ending video of a Bill and Ted movie where the frontpage of some magazine declares that "Air Guitar eradicates air pollution"... Whoah!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...